Privacy Policy Statement

UBM ROTAFORTE ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. olarak kişisel veri gizliliğine önem vermekteyiz. İşbu Bildirim, politika ve uygulamalarımızı açıklamaktadır.

Gizliliğinize önem veriyoruz ve;

 • toplamakta olduğumuz kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini makul olarak sağlamak amacıyla fiziksel ve prosedürel tüm güvenlik tedbirlerini almayı;
 • daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla en az düzeyde kişisel veri tutmayı;
 • yalnız uygun şekilde eğitim verilmiş ve yetkilendirilmiş çalışanların kişisel verilere erişmesine izin vermeyi;
 • rıza verdiğiniz durumlar, yasa gereği zorunlu bulunduğumuz haller, otoritelerin yasal talepleri ve sizi önceden bilgilendirdiğimiz durumlar hariç olmak üzere hiçbir üçüncü kişi ile kişisel verilerinizi paylaşmamayı taahhüt etmekteyiz.

 1. Kişisel Veri Toplama

  Size daha iyi hizmet sağlamak ve aşağıdaki paragrafta açıklanan amaçları yerine getirmek amacıyla bize kaydolduğunuz takdirde veya bizimle iletişime geçtiğinizde sizden kişisel veri toplayabilmekteyiz. Bu süreçte aynı zamanda şirketlerde bulunan irtibat kişilerinin veya çalışanların kişisel verilerini toplayabilmekteyiz. Kayıt formunda belirtildiği gibi, talep edilen bilgilerin bir kısmı zorunlu olmakla birlikte bir kısmını istediğiniz takdirde bizimle paylaşabilirsiniz. Belirli bir zorunlu bilgi talep edildiğinde ve sağlamadığınız takdirde, talep edilen hizmeti size sunamayabiliriz. Her durumda kişisel verileri yalnız aşağıdaki paragrafta açıklanan işlenmesini gerektiren sebeplerin gerektirdiği süre kadar muhafaza etmekteyiz.

 2. Kişisel Verilerin Kullanımı

  Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar da dahil olmak üzere birtakım amaçlarla işlemekteyiz:

  • ticari fuarlarda fuara katılma veya ziyaret başvurularını işleme alma;
  • kişisel verileri veri tabanlarına kaydetme ve analiz, araştırma ve denetim yürüterek operasyonlarını kolaylaştırma;
  • iştirakleri ve iş ortakları tarafından dünya genelinde düzenlenen ticari fuar ve etkinlikler hakkında ziyaretçileri bilgilendirme;
  • şirketlerinin yayın ve araştırma materyallerini dağıtma;
  • ürün ve hizmetlerini satışa sunma; ve
  • vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmek de dahil olmak üzere hukuki süreçlerin yürütülmesini kolaylaştırma.

  Kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlarla işlemeye ilişkin olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda verilerinizi bu şekilde işlemek, sizinle olan sözleşmesel yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla da gerekebilmektedir.


  PAZARLAMA
  İştiraklerimiz ve iş ortaklarımız tarafından dünya genelinde düzenlenen ticari fuar ve etkinlikler hakkında sizleri bilgilendirmek ve hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla isim, soy isim, e-posta ve adresiniz de dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi işleyerek sizinle faks, eposta, posta, telefon ve diğer iletişim araçları ile veya online haber bültenleri göndererek iletişime geçmekteyiz. Sizin onayınız olmaksızın kişisel verilerinizi bu amaçlarla işlememekteyiz. Aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak tanıtım amacıyla ileti almama tercihinizi ücretsiz olarak bildirebilirsiniz. Bu durumda sizinle artık bu amaçlarla iletişime geçmeyeceğiz.


 3. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması

  Kişisel verilerinizi gizli tutmaktayız; ancak aşağıda listelenen üçüncü kişiler ile paylaşabilmekteyiz:

  • kişisel veriler nezdinde analiz, araştırma ve denetim yürüterek operasyonlarını kolaylaştırma amaçlarıyla temsilci, danışman, denetçi, yüklenici ve hizmet sağlayıcılarımız ile;
  • Türkiye'de ve dünya genelinde düzenlenen ticari fuar ve etkinlikler hakkında ziyaretçileri bilgilendirme amacıyla fuar organize eden şirketler olan yurt dışında bulunan ofis, iştirak, iş ortaklarımız ile;
  • uygulanan mevzuat uyarınca kişisel verilerin paylaşılması gereken yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişiler.


  Kişisel verilerin pazarlama amacıyla aktarımı
  İsim, soy isim, e-posta adresi ve adresinizin de dahil olduğu kişisel verilerinizi organizatör olan yurt dışında bulunan ofislerimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ile size ticari fuar ve organizasyonları tanıtmak ve sizi davet etmek amacıyla tanıtım amacıyla aktarmaktayız. Ancak yazılı rızanız bulunmadığı takdirde kişisel verilerinizi bu amaçla üçüncü kişilere aktarmayacağız.


 4. Çerezler

  İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz takdirde bilgisayarınızın hard diskinde çerez depolanabilir. İnternet sitemizin kişiselleştirilmesi ve hizmet alanlarının işletilmesi amacıyla çerez kullanmaktayız. Çerez kullanımını kabul etmeme seçeneğiniz bulunmaktadır; ancak çerez kullanımını kabul etmemeyi tercihiniz etmeniz halinde birtakım fonksiyonlar kullanılamaz hale gelebilir.


 5. Güvenlik

  Genel olarak kişisel verileriniz gizli tutulmakta olup ancak yetkili personelin erişimine açık bulunmaktadır. Elektronik olarak tutulan kişisel veriler şifre ile korunmaktadır. Güvenli web alanlarında kriptografik yöntemler kullanılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanızı önermekteyiz. Çalışanlarımız, rızanız olmaksızın yapılan aramalar veya gönderilen e-postalarda sizden kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi istemezler. Kullanımınız sona erdiğinde hesabınızdan çıkış yapmayı ve internet sitesinde oturum sona erdiğinde tarayıcı ekranınızı kapatmayı unutmayınız. Kendi kullanıcı hesap ve parolanız ile yapılan tüm aktivitelerden sorumlusunuzdur.


 6. Bağlantılar

  İnternet sitelerimiz; üyelerin siteleri, üçüncü kişi siteleri ve ortak markalı siteler dahil olmak üzere harici sitelere linkler içerebilir. Linkler, söz konusu sitelerin (veya sitelerde bulunan ürün veya hizmetlerin) desteklendiği veya sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğunun garanti edildiği anlamına gelmemektedir. Link sağlanan bir dış bağlantı ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz ve Gizlilik Politikası dış bağlantılarda geçerli değildir. Lütfen her bir sitenin gizlilik politikasını inceleyiniz.


 7. Değişikliler

  İşbu gizlilik politikasında yapılan her türlü değişiklik bu internet sitesinde yayınlanacak ve yayım tarihi itibariyle derhal yürürlüğe girecektir.


 8. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

  Kişisel verilerinizi genel olarak Türkiye'de bulunan sunucularda saklamaktayız. Ancak, kişisel verilerinizi yurt dışında bulunan ofisler ve iştiraklerimize ve ayrıca başka bir yerde bulunan ve yukarıda 3. paragrafta sayılan kişilere aktarabilmekteyiz.

  Kişisel verileri yurt dışına aktarırken birtakım ek güvenlik önlemleri almaktayız. Bu önlemlerin arasında, uygulanan veri koruma mevzuatı uyarınca veri aktarılan üçüncü kişiler ile standart sözleşmesel klozların imzalanması yer almaktadır.


 9. Rızanız ve Haklarınız

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca;

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu verilere erişme;
  • kişisel verileriniz eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
  • kişisel verilerinize ilişkin birtakım işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını isteme, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kişisel verileriniz rızanız doğrultusunda işlendiği takdirde rızanızı geri alma;
  • (yalnız Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca) kişisel verilerinizi başka bir kişiye aktarmamızı talep etme;
  • kişisel verileriniz ve kişisel veri kategorilerine ilişkin olarak politika ve uygulamalarımızı öğrenme;
  • kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme;
  • kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  • kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme; ve
  • öncelikle veri sorumlusuna başvurmak koşuluyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet etme hakkına sahipsiniz.


 10. Lütfen kişisel verilerinize erişim ve düzeltme, pazarlama amacıyla mesaj almama tercihinizi iletme ve soru ile şikayetlerinizi aşağıdaki adrese başvuruda bulunarak kullanınız:

  Pazarlama Departmanı
  UBM ROTAFORTE ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.
  Molla Fenari Mah. Bab-ı Ali Cad.
  No: 9 Kat: 3-4, 34120 Fatih/ İstanbul
  E-posta: [email protected]

  Kişisel veri erişim talebinizi yerine getirirken makul bir ücret talep edebiliriz.


  İşbu Bildirim'in Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında bir uyumsuzluk olması halinde İngilizce versiyon esas alınacaktır.